Biblioteksmateriale

Matematik for Gymnasiet af Steen Bentzen

Matematiklærerforeningen har af Steen Bentzen fået stillet bøgerne Matematik for Gymnasiet til rådighed.

Matematiklærerforeningens styrelse og bogsalg arbejder for, at enhver matematiklærer skal have et bibliotek med mange forskellige kilder og fremstillinger af matematiske emner.

Matematik for Gymnasiet er et godt sæt noter i et sådant bibliotek, hvorfor Matematiklærerforeningens styrelse efter aftale med Steen Bentzen har fået lov til at gøre Matematik for Gymnasiet tilgængelig for landets matematiklærere - til ethvert ikke-kommercielt formål. Det sker i form af nedenstående pdf-filer.

Matematik for Gymnasiet består af følgende bøger

Bog om reduktion og omskrivning

Bog om grænseværdi, kontinuitet og differentiabilitet

Bog om trigonometri

Bog om logaritme-,eksponential og potensfunktioner

Bog om integralregning

Bog om differentialligninger

Uendelighed og Kardinalitet


Webredaktør Olav Lyndrup