Undervisningsdifferentiering i matematik

Matematiklærerforeningen tog derfor i starten af skoleåret 2008/09 initiativ til at samle en gruppe af lærere, som skulle undersøge mulighederne for at tilrettelægge og gennemføre differentieret matematikundervisning. Gruppen kom til at bestå af lærere fra tre gymnasier og et VUC. De 4 skoler har givet timer til projektet, og Matematiklærerforeningen har finansieret udgifterne i forbindelse med gruppens møder. Vi vil gerne på Matematiklærerforeningens vegne takke de deltagende skoler for deres støtte til projektet.

Gruppen medlemmer var
Kirsten Knudsen, Marianne Kesselhahn og Michael Tandrup (Egedal gymnasium og HF)
Nynne Maria Afzelius og Kirsten Rosenkilde (Nørre Gymnasium)
Dan Rasmussen, Paul Højbjerg Jørgensen, Jes Sixtus Jørgensen og Nick Nik (Espergærde Gymnasium og HF)
Ib Michelsen (VUC Skive-Viborg)

Tovholder for udviklingsprojektet: Marianne Kesselhahn, (Matematiklærerforeningen).


Arbejdsgruppen har fremstillet et lille hæfte, som udsendes gratis til Matematiklærerforeningens medlemmer og som desuden kan købes gennem Matematiklærerforeningens bogsalg (www.lmfk.dk/matbogsalg/). I tilknytning til bogen er udarbejdet noget supplerende materiale. Dette er tilgængeligt nedenfor.

Supplerende materiale:

Eksempler på opgaver:
GeometriopgaverOpgaver (Word)
Opgaver (Word)
Opgaver (forløb) (Word)
Opgaver(forløb) (Word)
PythagorasOpgaver(forløb) (Word)
Variabelsammenhænge og grafregnerOpgaver(forløb) (Word)
Tangent og monotoniOpgaver(forløb) (Word)
BinomialkoefficienterOpgaver(forløb) (Word)
AndengradspolynomietOvervejelser (Word)
Eksperiment (Geogebra)
Eksperimenter (TI Interactive)
Eksponentielle funktionerEksperimenter (TI Interactive)


Materialer til afsnittet "Eksponentielle funktioner - et undervisningsforløb"
IntroduktionOversigt (Word)
PotensregnereglerForløb (Word)
KapitalfremskrivningForløb (Word)
Funktionsforskriften f(x)=b*axForløb (Word)
LogaritmerForløb (Word)
Fordoblings- og halveringskonstantForløb (Word)
Funktionsforskriften f(x)=b*ekxForløb (Word)