Skriftlighed i de naturvidenskabelige fag


De faglige foreninger for fysik, biologi, kemi, naturgeografi og matematik har fået tilskud fra Undervisningsministeriet til at lave et udviklingsprojekt om skriftlighed i de naturvidenskabelige fag og matematik.

I studieretninger på stx, htx og andre ungdomsuddannelser, hvor fagene biologi, fysik, kemi, matematik og naturgeografi indgår, er det oplagt, at en del af elevtiden bruges på skriftlige opgaver,
hvor to eller tre af de fem fag samarbejder om fx teoretiske udledninger af formler og behandling af eksperimentelle data.
Ambitionen er, at de skriftlige opgaver skal lede frem til studieretningsopgaver og/eller studieretningsprojekter.
Formålet med dette projekt er at udvikle et katalog med ideer til øvelser eller opgaver, hvor to eller tre af de fem fag indgår, og hvor skriftlighed er i fokus.


Følgende lærere har deltaget i projektet:
Emner, som behandles:
Materialet findes i 2 versioner med samme indhold.
PDF-fil til læsning, fremvisning og printning. DOCX til redigering.

  • Skriftlighed_i_de_naturvidenskabelige_fag.pdf (1.6 MB)
  • Skriftlighed_i_de_naturvidenskabelige_fag.docx (2.4 MB)