Matematiklærerforeningen uvmat.dk

Eksamensopgaver i matematik


Danske eksamensopgaver i matematik Færøske og Grønlandske eksamensopgaver i matematik
Gamle danske eksamensopgaver i matematik år 1806-2000
18062000.pdf (original, tekst kan ikke kopieres) (36.4 MB).
Gamle danske eksamensopgaver i matematik år 1806-2000
18062000kopi.pdf (teksten kan kopieres) (35.8 MB).
NB: Én kæmpestor PDF-fil. 1101 sider! Pas på print! Menu med årstal i Acrobat Reader.
Bogen "Studentereksamensopgaver i matematik 1806-1991" er redigeret af Palle Bak Petersen & Søren Vagner.
Udgivet af Matematiklærerforeningen i 2003. ISBN-nr: 87-90996-01-1. Bog incl. CD-rom kan købes: lmfk.dk/ ...
Færøske eksamensopgaver i matematik fra HF-eksamen 2009-2014 (tilvalg)
opgFO-HF.zip (1.8 MB). Opdateret juni 2014.
Download og udpak filen, som rummer 8 opgavesæt. Opgaverne er på dansk!
Gamle danske eksamensopgaver i matematik (STX og HF) FØR gymnasiereformen
opgDK.zip (75.4 MB)
Download og udpak filen, som rummer over 400 opgavesæt fordelt på år og sommer / vinter.
Sygeeksamen ligger under "sommer". Enkelte vurderingssæt er inkluderet.
Færøske eksamensopgaver i matematik fra studentereksamen 2001-2014 (C-niveau)
opgFO-C.zip (16.2 MB). Opdateret juni 2014.
Download og udpak filen, som rummer 29 opgavesæt. Opgaverne er på færøsk!
Danske eksamensopgaver i matematik (STX og HF) EFTER gymnasiereformen:
Fra Materialeplatformen (anvend eget UNI-login med lærerstatus):
STX
HF

NB: Fejl og uhensigtsmæssigheder i eksamensopgaver STX
Færøske eksamensopgaver i matematik fra studentereksamen 2007-2014 (A1-, A3-, B-niveau)
opgFO-AB.zip (9.2 MB). Opdateret november 2014.
Download og udpak filen, som rummer 57 opgavesæt. Opgaverne er på dansk!

NB: Ingen A3-opgaver fra 2013 og 2014, da man har anvendt de alm. danske opgavesæt.
Færøerne er overgået til reformen fra 1. august 2013, så det er snart slut med de færøske opgaver.

Danske eksamensopgaver i matematik (HHX og HTX) EFTER gymnasiereformen:
Fra Materialeplatformen (anvend eget UNI-login med lærerstatus):
HTX
HHX
Grønlandske eksamensopgaver i matematik (GU, HTX og HHX):
www.iserasuaat.gl/da/Den%20Gymnasiale%20uddannelse/Fag/Matematik/Eksamen Opdateret marts 2017.
Opgaverne er på dansk!Webmaster Steen Toft Jørgensen
E-mail: